Λεωφ. Δημοκρατίας 104 Κεραστίνι

Τηλ. 213 03 76 347